කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

තෛ‍්‍රයි මාසික කඳවුර 2014 මාර්තු

සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න

යාච්ඤාවට අත්වැලක් ඔක්තෝම්බර් 2014

Rev. Fr. Oscar Aberathne''ජපමාල මාසයේ'' ආරම්භයේදීම භාග්‍යවන්ත අම්මා සතු වූ විශේෂිත වූ අනුග්‍රහයට අවදි වීමට මම තීරණයක් ගතිමි. එනම්, අපට ලැබුණාවූ ශුද්ධාත්ම ස්නාපනයත්, ඊට සමගාමිව හිස්වීමත් ඒ අනුග්‍රහය වේ.

ඕතුමියගේ ආදරණීය පුතණුවන් තුළින් ආරාධනාවක් ලැබුණි. ඒ තමන්ව අමතක කිරීමට ඉල්ලීමක් සහ ඔවුන් වහන්සේගෙන් හිස් වී ගෝලයින්ට මවක් වන්නට ය. පුතණුවන්ගේ වචනය පියාණන් වන්සේගේ වචනයයි. නිතැතින්ම එතුමියගේ පිළිතුර වනුයේ, "ඔබ වහන්සේගේ වචනය අනුව මට සිදුවේවා" යනුයි.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org