කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

චතාරික භාවනාව 2018

දිනය අහන්න කියවන්න
මාර්තු 15 Download PDF
මාර්තු 14 Download PDF
මාර්තු 13 Download PDF
මාර්තු 12 Download PDF
මාර්තු 11 Download PDF
මාර්තු 10 Download PDF
මාර්තු 09 Download PDF
මාර්තු 08 Download PDF
මාර්තු 07 Download PDF
මාර්තු 06 Download PDF
මාර්තු 05 Download PDF
මාර්තු 04 Download PDF
මාර්තු 03 Download PDF
මාර්තු 02 Download PDF
මාර්තු 01 Download PDF
පෙබ. 28 Download PDF
පෙබ. 27 Download PDF
පෙබ. 26 Download PDF
පෙබ. 25 Download PDF
පෙබ. 24 Download PDF
පෙබ. 23 Download PDF
පෙබ. 22 Download PDF
පෙබ. 21 Download PDF
පෙබ. 20 Download PDF
පෙබ. 19 Download PDF
පෙබ. 18 Download PDF
පෙබ. 17 Download PDF
පෙබ. 16 Download PDF
පෙබ. 15 Download PDF
පෙබ. 14 Download PDF

ස්වාමි තාත්තාගේ පූජක දිවියේ 61 වෙනි සංවත්සරය

යාච්ඤාවට අත්වැලක් මාර්තු 2018

Rev. Fr. Oscar Aberathne

"සමිඳාණෙනි! ඔබ වහන්සේගේ කරුණා ගුණය දකින්නට මට සැලැස්වුව මැනව." 

(ගීතාවලිය 143:8) 

ඔබ වහන්සේගේ හඬ මට ඇසෙන්නට සැලැස්වුව මැනව.


අබ්බා! ඔබ වහන්සේගේ හඬ යනු මා තුළ වැඩවාසය කරන ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේම ය. ඒ හඬ ශබ්දය තුළ ඔබ වහන්සේගේ වචනය හඳුනා ගනිමි.

මා තුළ, මා සමඟ ලැගුම් ගෙන සිටින ශුද්ධාත්මයාණන් දැන ගැනීමට හැකි වනුයේ ඔවුන් වහන්සේගේ කි‍්‍රයාකාරිත්වයන් තුළින් සහ ඊට අවදිවීම තුළින් පමණක් බව මම දනිමි.

තම හඬ ශබ්දය තුළින් පමණක් තම වැඩසිටීම ප‍්‍රකාශ කරන ඔවුන් වහන්සේ සැඟවුනු දෙවියන් වහන්සේම ය. ඔවුන් වහන්සේගේ එම හඬ බොහෝ විට සියුම් සහ මෘදුය. එහෙත්, එය විටෙක චණ්ඩ මාරුතයක් මෙන් ඝෝෂාකාරී සහ කැළඹිලිකාර ස්වභාවයක් දරයි.

වැදගත් වන්නේ මා තුළ, මා සමඟ සහ මා වට කරගෙන තිබෙන ඔවුන් වහන්සේගේ වැඩසිටීමට මාගේ අවදිවීම වැඩිවර්ධනය කර ගැනීමයි. ඔවුන් වහන්සේගේ සියුම් හඬ ශබ්දයට මා නිරතුරුවම අවධානයෙන් සිටීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org