කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

යාච්ඤාවට අත්වැලක් මැයි 2018

Rev. Fr. Oscar Aberathneභාග්‍යවන්ත අම්මා තුළ සිදුවූ දෙය මුළු මිනිස් සංහතිය තුළම සිදුවිය යුත්තකි. ඕ තොමෝ මිනිස් බව තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ මහා ජයග‍්‍රහණයේ සංකේතයයි. එතුමිය වෙත සමීප වන ප‍්‍රමාණයට;

මම හිස් වීමටත් පිරීමටත් බඳුන් වෙමි. අද මගේ දීනතාවය මා පිළිබඳ මගේ ප‍්‍රතිරූපය නැති වී යාම පිළිබඳ අත්දැකීමය. තමකම නැතිකර ගැනීමට; මම මගෙන්ම බහුලව පිරී ඇති බවට ගැඹුරෙන්ම අවදි වන තරම් වූ සාර්ථක ක‍්‍රමයක් තවත් නැත. ‘ආත්මයාණන් වහන්සේ’ මා ළගින්ම නොසිටින සේක් නම් එය මෙලෙස ඒ ආකාරයෙන් සිදු නොවනු ඇත.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org