කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

පෙරමග ප්‍රශංසා ප්‍රදීපය

ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2017යාච්ඤාවට අත්වැලක් ඔක්තෝම්බර් 2017

Rev. Fr. Oscar Aberathneඔබ වහන්සේගේ ශී‍්‍ර නාමය සුවිශුද්ධ වේවා!
මෙය ජේසුස් වහන්සේගේ අභ්‍යන්තරය පිළිබඳ පුදුමාකාර අනාවරණයකි.

එය දෙවියන් වහන්සේ නමැති ‘අභිරහසට’ පූර්ණ අවනත වීමකි.
ඔවුන් වහන්සේ මෙසේ පවසති: ඕනෑම දෙයක් සිදුවුනාවේ, "මම අවනත වෙමි."

ශුද්ධාත්මයාණෙනි,
දෙවියන් වහන්සේ නමැති අභිරහසට ජේසුස් වහන්සේගේ හදවත තුළ තිබුණු අවනත වීමේ ගුණය මා තුළින් ද සුළු ප‍්‍රමාණයෙන් හෝ පිළිබිඹු වන්නට සලසා වදාළ මැනව.

මම මෙතැන, මේ දැන් ”එහෙයි” කියමි.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org