කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

පෙරමග ප්‍රශංසා ප්‍රදීපය

ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2017

යාච්ඤාවට අත්වැලක් අප්‍රේල් 2017

Rev. Fr. Oscar Aberathneඇදහිල්ල නොහොත් විශ්වාසය වනාහි, කිතුනුවන් ලෙස අප ලබා ඇති අතී මූලික වූ ද, අතී ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ද දීමනාවයි. විශ්වාසය නමැති ආලෝකය, අපට පංචේන්ද්‍රීයයන්ගෙන් ලැබෙන ආලෝකයට වඩා බුද්ධියෙන් ද, අන්තඃඥානයෙන් ද, වෙනත් ප‍්‍රබෝධමත් අදහස් තුළින් ද ලැබෙන ආලෝකයන්ට ද වඩා ඉහළින් පවතින ආලෝකයකි. ඒ ජීවිතයට එහා ‘තවත් ජීවිතයක්’ පවතින බව දැක හඳුනා ගන්නට, මඟ විවෘත කර දෙනුයේ මේ විශ්වාසාලෝකය යි.

තවද, එහි ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස, අවදිවීමේ දීමනාව තුළ වර්ධනය වෙමින්, සත්‍යය දැක හඳුනා ගන්නට ද, එය පිළිගන්නට ද, ඊට ඉඩ දෙන්නට ද, ඒ හා සමඟ කෙරෙන යාච්ඤාව තුළ ආයාචනය කිරීමේ ද, පූර්ණ යටත් වීමේ සහ අයිතිකර ගැනීමේ ජීවිතයක වර්ධනයට ද අපි භාජනය වෙමු.

විශ්වාසය අන්ධකාරයක් පිළිබඳව ද ඉඟි කරයි. එනම්, ආලෝකය සහ අන්ධකාරය අතිනත ගත් විරුද්ධාභාෂය (paradox) තුළ ජීවත් වීමයි. දුක් විඳීම, මරණය සහ උත්ථානය නමැති පාස්කු අභිරහස තුළ ජීවත් වීමට අපව රැගෙන යන්නේ විශ්වාසය යි.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org