කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව
චතාරික භාවනාව දින 40
දිනය      
03/03/2015 14. දිනය සවන්දෙන්නන
02/03/2015 13. දිනය සවන්දෙන්නන
01/03/2015 12. දිනය සවන්දෙන්නන
28/02/2015 11. දිනය සවන්දෙන්නන
27/02/2015 10. දිනය සවන්දෙන්නන
26/02/2015 09. දිනය සවන්දෙන්නන
25/02/2015 08. දිනය සවන්දෙන්නන
24/02/2015 07. දිනය සවන්දෙන්නන
23/02/2015 06. දිනය සවන්දෙන්නන
22/02/2015 05. දිනය සවන්දෙන්නන
21/02/2015 04. දිනය සවන්දෙන්නන
20/02/2015 03. දිනය. සවන්දෙන්නන
19/02/2015 02. දිනය සවන්දෙන්නන
18/02/2015 01. දිනය - ස්වර්ගයේ වැඩසිටින අපගේ පියාණනී . සවන්දෙන්නන

තෛ‍්‍රයි මාසික කඳවුර 2014 මාර්තු

සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න

යාච්ඤාවට අත්වැලක් මාර්තු 2015

Rev. Fr. Oscar Aberathne

"පොළව හා එහි ඇති සෑම දෙය ද, සකල ලෝ වාසීහු ද මුහුදු ජලය පිට පොළොව පිහිටුවා, සයුරු පත්ලෙහි එය ස්ථාපිත කළේ එතුමාණෝය."

(ගීතාවලිය 24:1-2)


මෙම වදන් සත්‍ය බව මවිසින් පිළිගන්නේ නම්, මට කළ හැක්කේ අන් කිසිවක් නොව මෙසේ පැවසීමය:
"මම අවනත වෙමි. මම ඔබ වහන්සේට ඉඩ දෙමි. මුළු ලෝකය පිළිබඳව ද, එහි වාසය කරන සියල්ලන් පිළිබඳව ද, අපේ කුඩා දේශය පිළිබඳව ද, සභාව පිළිබඳව සහ ඔබට විශ්වාසවන්ත පුබුදු ජනතාව පිළිබඳව ද ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්මට අනුකූල වීම සඳහා මා රැගෙන ගිය මැනව" කියාය.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org