කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

තෛ‍්‍රයි මාසික කඳවුර 2014 මාර්තු

සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න

යාච්ඤාවට අත්වැලක් ජූලි 2014

Rev. Fr. Oscar Aberathne

"හණ රෙද්ද ඉඟටිය වටා බැඳ ඇත්තෙකු මෙන් ඉශ්රායෙල් හී සියලූ සෙනඟ ද, ජුදාහී සියලූ සෙනඟ ද මට බැඳී සිටින්න මම කරුණු සැලසීමි. මා එසේ කළේ ඔවුන් මාගේ සෙනඟ වී, මාගේ නාමයට ප්‍රශංසාවක් ද, ගෞරවයක් ද වන පිණිස ය. එහෙත් ඔවූහූ මට කීකරු නොවූහ."

(ජෙරමියා 13:11)

මෙය දෙවියන් වහන්සේ සහ මිනිසා අතර පවතින සබඳතාවයේ ගැඹුර විදහා දක්වන මනහර මානුෂීය ප්‍රකාශනයකි.

සිතන්න; මෙය එක් ආකාරයකින් දෙවියන් වහන්සේ තම මැවිලල්ට "තම කීර්තිය , තම ප්‍රශංසාව, තම අලංකාරය" කියා ඇමතීමක් නොවේද? මොහොතකට සිතන්න: දෙවියන් වහන්සේ තම සභාවට, "තම කීර්තිය, තම ප්‍රශංසාව, තම අලංකාරය" කියා ආමන්ත්‍රණය කළහොත්!

එමෙන්ම ඔවුන් වහන්සේ තම පුතණුවන්ට, ජේසු සමිඳුුන්ට "තම කීර්තිය, තම ප්‍රශංසාව, තම අලංකාරය"යයි කියා ආමන්ත්‍රණය කිරීම පිළිබඳ අවදි වන්න.

ඔව් ඔබ දකින්න; දෙවියන් වහන්සේගේ මෙම ගැඹුරු ප්‍රේමයේ ප්‍රකාශනයට ජේසු සමිඳානෝ එකම එක වචනයකින් ප්‍රතිචාරය දක්වති:

"අබ්බා!"


පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org