කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

පෙරමග ප්‍රශංසා ප්‍රදීපය

ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2017යාච්ඤාවට අත්වැලක් අගෝස්තු 2017

Rev. Fr. Oscar Aberathneජේසු සමිඳාණන් වහන්සේගේ නෙත සිත හදවත නිරතුරුවම යොමු වී තිබුණේ අබ්බා පියාණන් වහන්සේගේ මහිමාලංකාරය වෙතම ය. අබ්බා පියාණන් වහන්සේගේ මහිමයේ පිළිබිඹුවක් වීමේදී සහ ඊට සාක්ෂි දැරීමේදී ඔවුන් වහන්සේගේ ජීවිත පැවැත්මෙන්ම, "එහෙයි" කීමටත්, "බැහැයි" කීමටත් ඔවුන් වහන්සේ ඉදිරිපත් වූ සේක. ජේසු සමිඳාණන් වහන්සේ, පියාණන් වහන්සේ මෙන් පරිපූර්ණ වීමට මාව කැඳවීම යනු ඔවුන් වහන්සේගේ මහිමාලංකාරය මාගේ ජීවිතය තුළින් පිළිබිඹු කිරීමට කරන්නාවූ ආරාධනාවයි. සමිඳාණන් වහන්සේ මෙන්ම, මාගේ නෙත සිත හදවත ද එල්ල විය යුත්තේ ඒ සඳහාම ය.

මා තුළ පවතින අබ්බා පියාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය පිළිබඳව මේ දැන් අවදි වන්නට, ශුද්ධාත්ම වරම් මා හට ලබා ගැනීම සඳහා මම යාච්ඤා කරමි. ඒ වරම් ලැබීම කරණකොට ගෙන මා තුළින් පිරී ඉතිරී යන එළියක් අන් අය වෙත ගලා යමින් ඒ අයගේ ජීව්ත ආලෝකවත් වීම සිදුවෙනවා නියතය.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org