කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

කිතු දන පුබුදු ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2016
පෙරමග සූදානම

යාච්ඤාවට අත්වැලක් ජුනි 2016

Rev. Fr. Oscar Aberathneසමිඳාණෙනි, අපි ඔබ වහන්සේ ඉදිරිපිට පෙනී සිටින්නෙමු. ඔබ වහන්සේ මෙන් නායකත්වය දරමින් සේවකයකු ලෙස ජීවත් වන්නට අපට පිහිට වුව මැනව.

"අපට පිහිට වුව මැනව" කියද්දී; ඔබ වහන්සේ අපගෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ අපට වැටහේ. සාංඝික ජීවිතය තුළින් ඔබ වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන දේ ඉටු කරන්නට අපට මඟ පෙන්වුව මැනව.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org