2023 පාස්කු සම්මේලනය

09-April-2023

මෙම වසරේ දී (2023) පවත්වන ලද පාස්කු සම්මේලනය සඳහා කිතු දන පුබුදු ජනතාව ඉමහත් උද්යෝගයකින් සහාභාගී වීමට ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාම පුන්‍ය භූමිය වෙත එක්රැස් විය. මන්දයත් පාස්කු සම්මේලනය 2019 වසරට පසුව පවත්වන ලද්දේ වසර 04 ට පසු බැවිනි.

පාස්කු සම්මේලනය තුළ සභා නිල යැදුම, ශුද්ධවූ ජපමාලය මෙන්ම පෞද්ගලික යාච්ඤාවට (මගේ පැය) ඇතුළු වීම තුළින් යාච්ඤාවේ ගැඹුරට ඇතුළුවන්නට හැකි විය. ඒ ඒ දිනයන් හී පාස්කු අභිරහසේ ඇති සුවිශේෂීකත්වයට ඇතුළුවූයේ සැසිවාරයන් තුළ දී ලබා දෙන මෙනෙහි කිරීම්, ශුද්ධාත්ම භාවනාව, පාස්කු පිළිවෙත් හා මෙහෙයන්වලට ගැඹුරු සුදානමකින් ඇතුළුවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසටය.

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රතාපවත්ව මරණය පරාජය කර උත්ථාන වී අපගේ ද ජීවිතවල අන්ධකාරය දුරුකරණ ආලෝකයාණෝ වන සේක. ක්‍රිස්තු ආලෝකයට සාක්ෂි දැරීමට අපගේ ජීවිතවල තිබෙන අන්ධකාරයෙන් මිදීමට සෙනසුරාදා දින රාත්‍රී මිදුම් මෙහෙය හා ක්‍රිස්තු උත්ථානය සමරණ පාස්කු පූර්ව රාත්‍රී මෙහෙය තුළින් මහත් බලයක් අත්දකිමින් වචනාර්ථයෙන්ම පාස්කුවේ එතරවීම සහ උත්ථානයේ ප්‍රීතිය තම ජීවිත තුළ අත්දුටු ජනතාවක් ලෙසින් නිවෙස් කරා පිටත් වන්නට විය.