කිතු දන පුබුදු ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2023

21-May-2023

එහෙත් අපි, කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබූ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දේශනා කරමු. ඔවුන් වහන්සේ ලෝකය අභිබවා ජයගත් සේක.

    ඉහත තේමාව පෙරදැරිව පැවැති ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගලයය සමඟ කිතු දන පුබුදු  ජනතාව නව ශුද්ධාත්ම වසරට (පනස් තුන්වන වසරට) පා තබන්නට විය.

මෙවර ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමයේ මෙන්ම ශ්‍රී ක්‍රිස්තු ධර්මාරාමයේ දී පවත්වන්නට යෙදුන, ශුද්ධාත්ම ආගමන පුබුදු මංගල මහෝත්සවය සඳහා දිවයිනේ සියලුම සාංඝීකයන් නියෝජනය කරමින් කිතු දන පුබුදු ජනතාව වඩාත් ජ්වලිතකමින් හා උද්යෝගයකින් යුතුව සහභාගී වන්නට විය.

මංගල මහෝත්සවය සඳහා පූජා ප්‍රසාදිතුමන්ලා විශාල ප්‍රමාණයක් සහභාගී වූ අතර  වචනයෙන් නැටුමෙන් ගැයුමෙන් දෙවි මහෝත්තමයාණන් පසසමින් දේව බලය ගාම්භීර ලෙස ප්‍රකාශ වූ රාත්‍රියක් විය. තේමා දේශනය රංජනා අම්මා පැවැත්වූ අතර ගරු ඇලෙක්ස් නිලන්ත පියතුමන් විසින් ද තේමාව ඇසුරින් පුබුදු ජනතාව වෙත දේව වචනය බෙදා දෙන ලදි. ශුද්ධාත්ම වැගිරීමේ දේව ස්පර්ෂය ප්‍රකාශ වුනු ආලෝකයේ මෙහෙය හා මංගල දිවය පූජෝත්සවය සමගින් එදින රාත්‍රිය දේව මහිමය ප්‍රකාශ වූ, දේව තේජස අත්දුටු රාත්‍රියක් විය.